Náš tým

Poznejte nás!

Náš tým

V naší agentuře pracuje sedm zdravotních sester, některé se specializací, všechny s praxí na různých odděleních a všechny profesionálně zdatné s bohatými zkušenostmi. Naším cílem je spokojený, relativně „zdravý“ klient, který nestrádá, necítí se opuštěn a umí žít se svým handicapem, ať už jakéhokoli rozsahu.

Sestry agentury nejen umí, ale také chtějí být nápomocny svým klientům, často vzniká hezký a přátelský vztah, sestřička přichází za nemocným „na návštěvu“, nemocný není zatlačen do submisivní role, jak často vidíme v lůžkových zařízeních. Nejdůležitější ale je to, že naše sestry jsou laskavé, se schopností empatie a porozumění pro starosti i bolesti našich klientů. Domácí péče je samostatná ošetřovatelská disciplína, kdy sestra je nejen odborníkem ve své profesi, ale také v pravém smyslu slova advokátem svého nemocného, hájí jeho zájmy a snaží se mu všemožně pomoci, zabývá se nejenom akutním zdravotním problémem, ale pamatuje i na prevenci, hygienu, zdravý životní styl, umí trpělivě vysvětlovat a naslouchat.

Všechny sestry agentury GALIUM jsou sestry registrované, pracující bez odborného dohledu (podmínka Zák.96/2004). Jsme členkami profesní organizace Česká asociace sester, sekce Domácí péče

Milica Sklenčková, jednatelka s.r.o. milica@galium.cz
Jitka Mamulová, jednatelka s.r.o. jitka@galium.cz
Jitka Marešová
Monika Kovaříková
Marína Hesová