Podpořte nás

Podpořte nás

Domácí péče je péče indukovaná, jsme závislí na indikaci lékaře a výkony sestry v domácnosti hradí zdravotní pojišťovny dle platného sazebníku, ale sazby jsou nízké, mnohdy nepokryjí ani materiálové náklady. Vyhláška, která určuje výkonovou sazbu, je z r. 1997 a hodnota materiálových kódů je dosud beze změny. Stále se zvyšující DPH, která posouvá ceny veškerých pomůcek, zejména převazového materiálu, celou situaci jen dramaticky zhoršuje. Je mimořádně obtížné v agentuře domácí péče udržet finanční rovnováhu: na jedné straně je potřebný pacient, s velkým zdravotním problémem, jehož péči by měla uhradit pojišťovna a na straně druhé stojí tzv. limitační vyhlášky pojišťoven a nízké platby za výkony, materiál a za cesty zdravotníků. Samozřejmě, že tato situace svazuje náš provoz a nevíme, jak tyto zákonné úpravy do budoucna ustojíme. Opakované naše snahy o změnu, ať už v úrovních jednání se zdravotními pojišťovnami či v profesní organizaci, jsou zatím marné, dosud není politická vůle a dostatečný prostor k řešení těchto problémů. Víme, že pro naše nemocné jsou všechny tyto problémy celkem lhostejné, a my jsme především zdravotní sestry, které celým svým profesním snažením směřují k pomoci potřebným... Naši nemocní za naši péči neplatí, nevybíráme žádné poplatky…

Proto si vážíme podpory Magistrátu Hl. města Prahy, odboru zdravotnictví a Městské části Praha 7, kde se každoročně snažíme uspět ve vypsaných grantových řízeních. Daří se nám to a podpora je pro nás významná. Nejen z hlediska finančního, je pro nás důležité i vědomí, že naše práce je úředníky oceněna...

A pro vás, kteří chcete a můžete nás také podpořit, uvádíme číslo našeho účtu:

27-6413580207/0100

Váš případný dar bude použit na provozní náklady agentury, nákup zdravotnického materiálu a samozřejmě dostanete potvrzení o přijatém daru. Děkujeme vám!