Podmínky

Podmínky zavedení naší péče

Podmínky zavedení naší péče

Rozhodujícím kriteriem pro zavedení domácí péče je zdravotní stav potřebného klienta. Praktický lékař pacienta (praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost) může indikovat na základě zdravotního stavu pacienta domácí péči jednorázově, maximálně na dobu 3 měsíců a tuto indikaci může opakovaně prodloužit (opět vždy na 3 měsíce).

Domácí péče může být poskytována nepřetržitě po neomezeně dlouhou dobu. Lékař vystaví (potvrdí) pro pacienta Poukaz na DP, pro odbornost sestry v domácí péči (925). Službu domácí péče může doporučit také odborný ošetřující lékař při hospitalizaci v nemocnici, ale maximálně na dobu 14 dnů. V případě potřeby delšího trvání domácí péče musí pak další indikaci provést zase praktický lékař.

Je důležité, abychom znali přesnou adresu a aby domácnost nemocného pro nás byla přístupná, zejména u špatně mobilních nemocných nebo v případě, že neslyší zvonek. Většina domů bývá uzamčena, myslete tedy i na to, že budeme pravděpodobně potřebovat klíč od domu. Nezbytný je rovněž kontakt na rodinné příslušníky, abychom je mohli, v případě nutnosti, informovat...