Otázky

Nejšastější otázky

Nejčastější otázky

 • Komu je naše domácí zdravotní péče určena?

  Pacientům z Prahy 7, kteří potřebují odbornou ošetřovatelskou péči doma a nemohou si za ošetřením dojít. Péče je poskytována všem potřebným bez rozdílu věku, náboženství a rasy. Péče je hrazena ze zdravotního pojištění, agentura má smlouvy se zdravotními pojišťovnami, ale za předpokladu předpisu ošetřujícího lékaře z nemocnice nebo praktického lékaře!

  Služba může být poskytnuta na přání pacienta i bez předpisu od lékaře, ale to vždy po dohodě, s ohledem na časové a personální možnosti agentury. Pak ovšem jde o službu za přímou úhradu.

 • Kdy zvolit služby domácí zdravotní péče?

  Jste ve zdravotnickém zařízení a budete po propuštění potřebovat doma další odbornou péči (převazy ran, aplikace injekcí, rehabilitace, odběry krve…).

  Nejste schopni docházet k lékaři a je nutné další sledování vašeho zdravotního stavu či jiné ošetřovatelské aktivity.

  Přejete si spolehlivou a kvalitní péči zdravotních sester poskytovanou ve vašem domově.

 • V jakých časových frekvencích sestry agentury pracují?

  Snažíme se o realizaci návštěvní služby v běžnou pracovní dobu, především v dopoledních hodinách. Ale záleží na předpisu lékaře a na jeho požadavku, nejsou zvláštností návštěvy odpolední, večerní a pracujeme i o víkendech a svátcích. V provozu jsme nepřetržitě, 24h denně a sedm dnů v týdnu. Četnost návštěv sestřiček určuje váš lékař.

 • Jak probíhá zavedení péče?

  Nového pacienta obvykle získáme přes kontakt zprostředkovaný praktickým lékařem. Vážíme si toho, že zdejší praktičtí lékaři doporučují naši agenturu nemocným a jejich rodinám a spoléhají se na naši odbornou pomoc. Léta spolupráce nám umožnila v mnoha případech vytvořit s lékaři hezký, partnerský vztah, máme jejich důvěru a to je pro naši práci a pro naše nemocné velmi důležité. V jiných případech nás kontaktuje sám nemocný nebo jeho rodina přímo, často proto, že o naší agentuře už slyšeli...

  Pak domlouváme první návštěvu, úvodní, ve které se snažíme získat co nejvíce informací o nemocném, jeho zdravotních problémech, jeho diagnózách, zjišťujeme jeho současnou medikaci a zavádíme ošetřovatelskou dokumentaci. Kontrola zdravotního stavu nemocného sestrou je nezbytná pro ošetřovatelskou diagnózu a stanovení dalšího léčebného postupu a plánu. S nemocným a jeho rodinou konzultujeme frekvenci dalších návštěv, seznamujeme je s náplní našich výkonů a snažíme se vyhovět zvyklostem pacienta.

  Každý nemocný dostane náš leták s kontaktem na agenturu a s popisem naší činnosti. Naše návštěvy realizujeme především v čase ranní směny, jakmile ale jsou potřeba odpolední aktivity, víkendové nebo noční (to vše záleží na předpisu praktického lékaře), tak navštěvujeme naše pacienty v daných časech, včetně návštěv v sobotu a v neděli. Mnozí naši pacienti jsou na nás zcela závislí a odkázaní na příchod sestry (např. diabetici a aplikace inzulínu!), nemůžeme je opustit ani v době dovolených nebo nemocí sester, či proto, že je víkend, svátky...

 • Jak je dokumentován průběh domácí péče?

  Agentura je povinna vést dokumentaci o nemocných a průběžně zaznamenávat údaje o zahájení, průběhu a ukončení domácí péče. Součástí dokumentace jsou údaje o celkovém stavu nemocného a případných změnách. Údaje jsou důležité nejen pro kontrolu kvality poskytované péče, rozsahu i věcné správnosti odborných postupů (postupy lege artis), ale slouží i jako zásadní doklad pro revize zdravotních pojišťoven...

 • Kdy nelze poskytovat domácí zdravotní péči?

  Domácí péče ztrácí smysl především tehdy, když si ji sám pacient nepřeje. Obtížné je poskytování domácí péče tam, kde chybí rodina nebo jiná sociální síť pečujících osob, ochotných spoluvytvářet domácí prostředí nemocného a spolupracovat s agenturou.

  Pokud se nejedná o zdravotní péči, ale pouze o výpomoc v domácnosti, osobní asistenci, doprovod k lékaři, pomoc s hygienou a podobně. V těchto problémech se obracejte na poskytovatele sociálních služeb, pečovatelská centra, asistenční služby.

  Pokud nemocný není doma a je umístěn ve zdravotním nebo sociálním zařízení – sanatoria, lázně, penziony, odlehčovací centra a podobně. V domě s pečovatelskou službou péči poskytovat lze, je to nový domov našeho pacienta...

 • Proč se agentura jmenuje GALIUM?

  Galium verum, svízel syřišťovýKdyž jsme více než před dvaceti lety agenturu zakládali, hledali jsme hezké, srozumitelné jméno… Věděli jsme, že by tam neměla být diakritika, že by mělo být složené ze znělých hlásek, a že by mělo být originální… Mnoho nápadů jsme zase zavrhli, protože vyšlo najevo, že jméno už někdo v úplně jiné firmě používá, tak nakonec došlo na botaniku a botanické názvy lučních květin. Rod bylin z čeledi mořenovitých zahrnuje mimo jiné i svízele, v podčeledi Rubioideae. Svízel, latinsky GALIUM, jsou líbezné květiny našich luk, strání a lesů, některé s výraznou kořeněnou vůní (svízel syřišťový, galium verum) a v naší zemi roste na 26 druhů...

  Tolik k často kladené otázce (a prosíme, nezaměňovat s velmi lehce tavitelným kovem Gallium, s polovodiči nemáme společného vůbec nic …).