Kompletní nabídka

Přečtěte si kompletní nabídku

Kompletní nabídka

Nejčastěji ošetřujeme nemocné s diagnózami obvyklými u starší populace, jako například: nemoci srdce a cév se všemi dalšími projevy, cukrovka s mnohými komplikacemi, cévní mozkové příhody (mrtvice), choroby z nedokrevnosti dolních končetin, bércové vředy, stavy po nejrůznějších úrazech, pooperační stavy (včetně ortopedických operací), neurologická postižení, nádorová onemocnění a další zhoubná onemocnění ve všech fázích choroby...

Mimo běžných výkonů (injekce, odběry biologického materiálu, převazy všeho typu, pohybové reedukace) pečujeme o nemocné po hospitalizacích, snažíme se o jejich resocializaci a možnost žít kvalitně doma, ve vlastním sociálním prostředí. Další velkou a náročnou kapitolou domácí péče je starost o chronicky nemocné a mnohdy trvale imobilní: někteří naši pacienti jsou ležící již několik let a naše péče jim pomáhá žít relativně slušně a hlavně doma! V naší nabídce služeb je i domácí hospicová péče, tedy péče o nemocné v samém závěru života, kdy poskytujeme kvalifikovanou a laskavou službu terminálně nemocným a nezapomínáme na podporu pečující rodině.

Naše sestřičky zajišťují v domácím prostředí například tyto výkony:

 • Pomoc s nácvikem soběčtačnosti a mobility
 • Sledování fyziolofických funkcí
 • Zajištění pohybové reedukace (nácvik chůze o francouzských holích, schody)
 • Aplikace injekcí
 • Aplikace inzulinu, zaučení nových diabetiků
 • Odběry krve a biologického materiálu na vyšetření
 • Prevence dekubitů
 • Převazy ran a ošetřování dekubitů, bércových vředů a jiných defektů
 • Péče o stomie (tracheostomii, kolostomii, nefrostomii, urostomii)
 • Péče o permanentní močový katetr, cévkování žen
 • Klysmata

A další specifická ošetření dle požadavků lékaře. Často říkáme, že vše co vykonává sestra v nemocnici, umíme vyřešit i doma...

Podstatné je, že máme uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami, naši klienti nic neplatí, péče je pro ně zdarma, my naší práci vykazujeme zdravotním pojišťovnám. Jedinou podmínkou je předpis praktického lékaře. Naše péče je tak dostupná všem potřebným, i sociálně velmi slabým klientům, kterých zde, v naší lokalitě, není málo. Často jsou opuštění a domácí péče je pro ně jediným řešením v jejich svízelné situaci.

Vedle základního zdravotnického provozu agentury poskytujeme všem našim nemocným a jejich rodinným příslušníkům kvalifikovaný poradenský servis, zejména pomáháme v orientaci ve zdravotnických službách včetně domácí péče v různých lokalitách, v nabídce služeb sociálních, v orientaci možných kompenzačních pomůcek, v pomoci rodinám v kapitole respitní péče. Samozřejmostí je naše spolupráce s Pečovatelským centrem Prahy 7, který je dominantním poskytovatelem sociálních služeb v naší lokalitě.

Další naše snaha o pohodlí našich pacientů se realizuje v podobě výpůjční služby základních pomůcek k usnadnění pohyblivosti a zlepšení mobility nemocných a tuto službu provozujeme zcela ZDARMA.

Agentura je vybavena dostatečným množstvím pomůcek pro zlepšení mobility pacienta: hole, francouzské holé, podpažní berle, pevná čtyřbodová chodítka, chodítka s kolečky, ale i invalidní mechanické vozíky, nástavce na WC, atd. Nemocní mívají problém získat potřebnou pomůcku rychle, protože lékařský předpis je vázaný na vyšetření odborným lékařem, schválení revizním lékařem ZP a pak teprve lze kompenzační pomůcku objednat a vyzvednout. Proto naše agentura zapůjčuje nemocným na dobu přechodnou, do zajištění vlastního vybavení, výše uvedené. Často jsme jediní, kdo myslí i na tyto problémy a jsme schopni pomoci v řešení i takových nenadálých situací...